March 25, 2014

Tentang Waktu

Ambilah waktu untuk berfikir,
Itu adalah sumber kekuatan.

Ambilah waktu untuk bermain,
Itu adalah rahsia dari masa muda yang abadi.

Ambilah waktu untuk berdoa,
Itu adalah sumber ketenangan.

Ambilah waktu untuk belajar,
Itu adalah sumber kebijaksanaan.

Ambilah waktu untuk mencintai dan dicintai,
Itu adalah hak istimewa yang diberi Tuhan.

Ambilah waktu untuk tertawa,
Itu adalah muzik yang mengetarkan hati.

Ambilah waktu untuk memberi,
Itu membuat hidup lebih beerti.

Ambilah waktu untuk bekerja,
Itu adalah nilai keberhasilan.

Ambilah waktu untuk beramal,
Itu adalah kunci menuju syurga.

0 Cerita Utama:

Post a Comment